Về chúng tôi

Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên – Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt có địa chỉ tại Một phần lô B5, Khu công nghiệp An Phú, xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Nhà máy có chức năng và nhiệm vụ sản xuất thuốc lá điếu bao mềm theo chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao. Nhà máy hoạt động theo quy chế do Tổng công ty Khánh Việt quy định, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo đúng quy định của Nhà nước và trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Lãnh đạo Nhà máy: Giám đốc;
 • Phòng Kế toán – Tài vụ;
 • Bộ phận Tổng hợp;
 • Phân xưởng sản xuất.
Tổng số CBCNVC: 26 người; trong đó: nữ 07 người.
Các tổ chức đoàn thể:
 • Tổ chức Đảng: Chi bộ Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên;
 • Tổ chức Công đoàn: Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên;
 • Tổ chức Đoàn Thanh niên: Chi đoàn Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên.

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên về việc phát triển Đảng viên....

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN, NHIỆM KỲ 2024 – 2027

Sáng Thứ Sáu, ngày 10/5/2024, Chi đoàn Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên đã tổ chức Đại hội Chi...

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN

Chiều ngày 21/12/2023, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt, Nhà máy Thuốc lá...

Lịch sử hình thành và phát triển

 • Nguyên trước đây Nhà máy thuộc Công ty thuốc lá Phú Yên (FYTACO), được UBND tỉnh Phú Yên đầu tư sau khi tái lập tỉnh năm 1989. Tháng 10/1996 Nhà máy được cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại và Chế biến thuốc lá Tuy Hoà (TUYTABA).
 • Thực hiện theo văn bản số 1102/UB ngày 15/11/2002 của UBND tỉnh Phú Yên về việc chuyển giao Nhà máy Thuốc lá Phú Yên cho Tổng công ty Khánh Việt và văn bản số 371/CP-ĐMDN ngày 03/4/2003 của Chính phủ về việc đồng ý cho Tổng công ty Khánh Việt tiếp nhận Nhà máy Thuốc lá Phú Yên về làm doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc.
 • Ngày 09/4/2003, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khánh Việt ra Quyết định số 34/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận Nhà máy Thuốc lá Phú Yên về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Khánh Việt.
 • Ngày 05/01/2011, Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt ra Quyết định số 15/QĐ-HĐTV về việc thành lập Chi nhánh: Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên – Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một thành viên. – Địa chỉ ban đầu của Nhà máy tại số 80 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ tháng 9/2013, Nhà máy chính thức chuyển về tại địa chỉ Một phần lô B5, Khu công nghiệp An Phú, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho đến nay.

Thành tích & khen thưởng

 • Năm 2012: Được Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
 • Năm 2012: Được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 • Năm 2013: Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Giấy khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
 • Năm 2014: Được Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
 • Năm 2015: Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Giấy khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
 • Năm 2016: Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua KCN An Phú năm 2016.
 • Năm 2016: Được Tổng cục thuế tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
 • Năm 2017: Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 • Năm 2017: Được Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên tặng Giấy khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
 • Năm 2018: Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017-2018.
 • Năm 2018: Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
 • Năm 2019: Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua KCN An Phú năm 2016.
 • Năm 2019: Được Tổng cục thuế tặng Giấy khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
 • Năm 2020: Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua KCN An Phú năm 2020.
 • Năm 2020: Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 • Năm 2020: Được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng Giấy chứng nhận đạt đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2020.
 • Năm 2020: Được Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên tặng Giấy khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
 • Năm 2020: Được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 • Năm 2021: Được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng Giấy chứng nhận đạt đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC năm 2021.
Tên đầy đủ: NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Tên giao dịch: NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
Người đại diện: Bà Huỳnh Thị Bảo Thương – Chức vụ: Giám Đốc