Sáng Thứ Sáu, ngày 10/5/2024, Chi đoàn Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022-2024 và phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2024-2027, báo cáo kiểm điểm BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024, báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2022-2024. Trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Chi đoàn Nhà máy, với sự hỗ trợ của Chi ủy, Lãnh đạo Nhà máy và Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt, đã tích cực tổ chức các hoạt động đoàn với nhiều hình thức phong phú, thích ứng linh hoạt. Các hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như: Sửa chữa cầu checkin Bồn hoa thanh niên “Nhịp cầu hương sắc”, Xây dựng Tủ sách Thanh niên, tham gia từ thiện tại BV đa khoa tỉnh Phú Yên,….Bên cạnh đó, Chi đoàn phối hợp Công đoàn cơ sở Nhà máy tổ chức 8/3, 20/10 cho CBCNV nữ, tổ chức 1/6, Trung thu cho con CBCNV Nhà máy, Đoàn viên Nhà máy tham gia tích cực phòng chống bão lụt, trồng hoa hướng dương, làm tiểu cảnh mừng xuân,…

Nhiệm kỳ 2024 – 2027, Chi đoàn Nhà máy phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết do Đại hội đề ra, tiêu biểu như: Cả nhiệm kỳ, tổ chức ít nhất 01 hoạt động về xã hội từ thiện, 01 hoạt động giao lưu với Chi đoàn bạn; thực hiện ít nhất 02 công trình thanh niên. Hằng năm, phấn đấu 100% Đoàn viên xếp loại Khá trở lên, trong đó có 50% xếp loại xuất sắc; có ít nhất 01 sáng kiến, hợp lý hóa SXKD; giới thiệu ít nhất 01 Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét, kết nạp Đảng; Chi đoàn đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Nhật Minh, Huỳnh Văn Đạt, Nguyễn Thị Nhật Lệ.

Tin, ảnh: Nhật Minh