ĐOÀN THANH NIÊN NHÀ MÁY HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2022)

ĐOÀN THANH NIÊN NHÀ MÁY HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2022)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Nhà máy nhiệm kỳ 2022-2024 và Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của Đoàn viên Thanh niên Khatoco nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947...