ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN, NHIỆM KỲ 2022 -2024

Sáng Thứ Sáu, ngày 11/3/2022, Chi đoàn Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2022-2024, báo cáo kiểm điểm BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2019-2022. Trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Chi đoàn Nhà máy, với sự hỗ trợ của Chi ủy Nhà máy và Đoàn cơ sở Tổng công ty, đã tích cực tổ chức các hoạt động đoàn với nhiều hình thức phong phú, thích ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh. Các hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như: Chuỗi hoạt động 5S, Công trình thanh niên “Nhịp cầu hương sắc”, tạo quán cà phê thanh niên “Lad coffee” mang lại nguồn quỹ cho thanh niên. Bên cạnh đó, BCH Chi đoàn cùng Đoàn viên thanh niên đã tích cực hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị như phụ trách đo thân nhiệt, lấy mẫu test nhanh Covid-19 định kỳ; phối hợp Công đoàn tổ chức 8/3, 20/10 cho CBCNV nữ, tổ chức 1/6, Trung thu cho con CBCNV Nhà máy, phát động cài đặt các ứng dụng phòng dịch Covid-19; Đoàn viên Nhà máy tham gia tích cực phòng chống bão lụt, trồng hoa hướng dương, làm tiểu cảnh mừng xuân,…

Nhiệm kỳ 2022 – 2024, Chi đoàn Nhà máy phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết do Đại hội đề ra, tiêu biểu như: Trong nhiệm kỳ, tổ chức ít nhất 01 hoạt động về xã hội từ thiện, 01 hoạt động giao lưu với Chi đoàn bạn; 01 công trình thanh niên gây quỹ cho Chi đoàn. Phấn đấu 100% Đoàn viên xếp loại Khá trở lên, trong đó có 30% xếp loại xuất sắc. Cả nhiệm kỳ có ít nhất 01 sáng kiến, hợp lý hóa SXKD. Hằng năm, có ít nhất 01 bản tin được đăng trên Bản tin nội bộ Khatoco. Hằng năm, giới thiệu ít nhất 01 Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét, kết nạp Đảng. Hằng năm, Chi đoàn đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Nhật Minh, Đỗ Thị Hải Yến, Phạm Tấn Quốc. Đồng chí Nguyễn Nhật Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên nhiệm kỳ 2022 – 2024.