Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” và chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh của Thành phố Tuy Hòa. Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên tặng 100 giường xếp cho UBND TP Tuy Hòa dùng cho các bệnh viện, khu cách ly, góp một phần công sức của Nhà máy vào công tác phòng chống dịch bệnh của TP.Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên.Ngoài ra, Công đoàn Nhà máy ủng hộ 10 triệu đồng từ đóng góp của Đoàn viên Nhà máy cho xã Hòa An, huyện Phú Hòa, góp phần chia sẻ khó khăn với xã để có thêm nguồn lực thực hiện phòng chống dịch Covid-19