Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên phối hợp Phòng PC07 Công an tỉnh Phú Yên thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020

Sáng ngày 26/6/2020, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên phối hợp cùng Phòng PC07 Công an tỉnh Phú Yên tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020