ĐẠI HỘI CHI BỘ NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2022 -2025

Sáng Thứ Bảy, ngày 10/9/2022, Chi bộ Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Khánh Việt. Cùng với đó là sự hiện diện của 11 đảng viên trong Chi bộ Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020- 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Báo cáo Tài chính Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết của Chi bộ và sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Chi bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên; không ngừng củng cố xây dựng tổ chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên. Các đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thể hiện trách nhiệm cao trong công việc, có ý thức đổi mới, tâm huyết, trách nhiệm cao với sự phát triển của Tổng công ty Khánh Việt, góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Chi bộ Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên với lực lượng đảng viên làm nòng cốt luôn chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao hằng năm. Đặt biệt năm 2021, Nhà máy đã nỗ lực tiết giảm chi phí, tăng hiệu suất MMTB, giảm giá thành, tăng lợi nhuận đạt 216% so với kế hoạch TCT giao. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Chi bộ Nhà máy đã đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đặt biêt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Nhà máy không làm gián đoạn SXKD, 100 % CBCNV tuân thủ công tác phòng chống dịch của Nhà máy, không có trường hợp CBCNV nhiễm Covid-19 năm 2020- 2021. Chi bộ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 đề ra. Đặc biệt là công tác phát triển Đảng viên mới.

Trên cơ sở báo cáo Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị được TCT giao, Chi bộ Nhà máy đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022 -2025 như sau: Tập trung lãnh đạo Nhà máy: “Ổn định sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Chú trọng bồi dưỡng phát triển nguồn lực quản lý, lấy hiệu quả sản xuất làm mục tiêu cho sự phát triển bền vững của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra”.

– Về sản xuất kinh doanh: Ổn định sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường; Nâng cao năng suất đầu bao, chất lượng sản phẩm, hiệu quả đạt kế hoạch TCT giao; Tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

– Về công tác xây dựng Đảng: Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất 02 đảng viên;  100% đảng viên xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Ít nhất 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu hàng năm Chi bộ được đánh giá “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

– Về công tác khác: Xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân tham gia PCCC, An ninh trật tự; Chăm lo đời sống cho người lao động ổn định, đảm bảo môi trường làm việc “Xanh – sạch – đẹp”; Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả.

Tại Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí:

– Đồng chí Huỳnh Thị Bảo Thương: Bí thư Chi bộ

– Đồng chí Tô Đông Hậu: Phó Bí thư Chi bộ

– Đồng chí Phạm Ngọc Long: Chi ủy viên

Tin: Nhật Minh, Ảnh: Hải Yến