Giới thiệu
      
Tin tức
Tin Khatoco
Phòng chống "Bệnh nghề nghiệp"

Nhân tố con người luôn là trọng tâm trong sự phát triển của đất nước. Mọi chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà Nước ta từ trước đến nay suy cho cùng đều là nhằm hướng đến con người, phục vụ cho con người, mà đặc biệt là những người lao động – những người chủ chốt trong công cuộc hiện đại hóa nước ta hiện nay.

Tự hào tinh thần công-nông

Nếu phải chọn một điều đặc sắc nhất để có thể giới thiệu với tất cả mọi người về Chi Đoàn Nhà Máy thuốc lá Phú Yên thì có lẽ ngoài những thành tích đạt được trong quá trình lao động sản xuất, Chi Đoàn chúng tôi sẽ giới thiệu về một mô hình giải pháp đáng tự hào trong nhiệm kỳ này, đó là phong trào trồng rau sạch, tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho cán bộ công nhân viên nhà máy.

Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực quản lý sản xuất"

Khóa học với chuyên đề đào tạo dành cho cán bộ quản trị sản xuất  do Tổng công ty Khánh Việt phối hợp Viện Quản lý & Kinh tế - IEM được khai giảng vào ngày 29.10.2009.

|<<    <   
23456789[10]
   >    >>|