Giới thiệu
      
Tin tức
Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên phối hợp Phòng PC07 Công an tỉnh Phú Yên thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020

 Sáng ngày 26/6/2020, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên phối hợp cùng Phòng PC07 Công an tỉnh Phú Yên tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020

 

Ý kiến của bạn (Ý kiến của bạn sẽ được ban quản trị xét duyệt trước khi hiển thị trên website):
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhập số bạn nhìn thấy vào ô bên cạnh