Giới thiệu
      
Tin tức
Sản phẩm

Hiện nay nhà máy đang ưu tiên sản xuất hai loại sản phẩm bao mềm, có nhãn hiệu Nha trang Tourist và Hoàn Cầu (The World), đây là dòng sản phẩm truyền thống có chất lượng và giá cả phù hợp, qui trình sản xuất được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn đăng ký và ổn định chất lượng.