Giới thiệu
      
Tin tức
Phòng chống "Bệnh nghề nghiệp"

Nhân tố con người luôn là trọng tâm trong sự phát triển của đất nước. Mọi chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà Nước ta từ trước đến nay suy cho cùng đều là nhằm hướng đến con người, phục vụ cho con người, mà đặc biệt là những người lao động – những người chủ chốt trong công cuộc hiện đại hóa nước ta hiện nay.

  

Mục tiêu này càng lúc càng trở nên cấp thiết và phải được đẩy mạnh trong điều kiện mà môi trường làm việc của người lao động tại đất nước chúng ta đang ẩn chứa quá nhiều những nguy cơ. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đang có những nỗ lực cụ thể trong việc bảo vệ người lao động. Điều này phần nào được thể hiện trong chương trình về “Phòng chống bệnh nghề nghiệp”.
 
Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trong việc nâng cao sức khỏe nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, và một số phương pháp sơ cứu ban đầu thường gặp trong lao động, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra. Với ý nghĩa như vậy của chương trình, CBCNV Nhà Máy thuốc lá Phú Yên cũng tích cực tham gia vào đợt tập huấn do Trung tâm Y Tế dự phòng Phú Yên tổ chức vào ngày 20/12/2009 tại Nhà Máy Thuốc lá Phú Yên và cảm thấy vô cùng thích thú với những nội dung bổ ích của đợt tập huấn. Họ sẽ không chỉ được trang bị kiến thức để tự bảo vệ cho mình mà còn bảo vệ cho những đồng nghiệp xung quanh.
 
Hi vọng, qua chương trình này, những người lao động trong Nhà máy sẽ có nhận thức tốt hơn về an toàn lao động để có thể tự bảo vệ sức khỏe tính mạng của mình được tốt hơn trong quá trình làm việc.

Bảo Thương