Giới thiệu
      
Tin tức
Giới thiệu Nhà máy Thuốc lá Phú Yên

Nhà máy Thuốc lá Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 09/04/2003 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khánh Việt.

Nguyên trước đây Nhà máy thuộc Công ty thuốc lá Phú Yên (FYTACO), được UBND tỉnh Phú Yên đầu tư sau khi tái lập tỉnh năm1989. Tháng 10/1996 Nhà máy được cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại và Chế biến thuốc lá Tuy Hoà (TUYTABA). Thực hiện Nghị định 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ về "hoạt động và sản xuất kinh doanh thuốc lá". UBND tỉnh Phú Yên và Bộ Công nghiệp đã có Quyết định chuyển giao Nhà máy cho Tổng công ty Khánh Việt quản lý. Sau khi trở thành đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc Tổng công ty, Nhà máy đã được nâng cấp cải tạo và đầu tư về mọi mặt. Bộ máy quản lý được đổi mới và tinh giảm, CBCNV được bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, đời sống vật chất tinh thần của người lao động đã được cải thiện, hiệu quả sản xuất ngày càng cao và ổn định.

Nhà máy thuốc lá Phú Yên
Nhà máy Thuốc lá Phú Yên

Tên đầy đủ     

: NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN

Tên giao dịch :NHÀ MÁY THUỐC LÁ PHÚ YÊN
Tên viết tắt :
Logo :
Địa chỉ : 80 Nguyễn Huệ – Phường 5 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại : (84.57) 3810 673 -  (84.57) 3810 636
Fax : (84.57) 3810 673
E-mail : nmtlphuyen@khatoco.com

Nhà máy Thuốc lá Phú Yên là đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế phụ thuộc Tổng công ty Khánh Việt. Nhà máy có chức năng sản xuất kinh doanh thuốc lá bao và thực hiện các công việc khác theo sự phân công uỷ quyền của Tổng công ty Khánh Việt. Nhiệm vụ trọng tâm của nhà máy là sản xuất thuốc lá bao mềm theo chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác trên địa bàn doanh nghiệp đang hoạt động.

Lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 315801, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp ngày 05/05/2003:
- Sản xuất thuốc lá bao.
- Trồng trọt, thu mua, chế biến thuốc lá lá.
   Lĩnh vực, mặt hàng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đang hoạt động: Hiện Nhà máy chuyên sản xuất kinh doanh chủng loại thuốc lá bao mềm. Hai nhãn hiệu thuốc lá truyền thống của Nhà máy đang được lưu thông  và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong nước:
- NHA TRANG TOURIST
- THE  WORLD (HOÀN CẦU)

Thành tích - Khen thưởng:
- UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2004”
- UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2005”
- Bộ Tài Chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích “Chấp hành tốt chính sách thuế năm 2005”
- Bộ Tài Chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích “Chấp hành tốt chính sách thuế năm 2006”
- UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp thuế năm 2007”